Group Reporting Integration Manager


Opdrachtbeschrijving Group Reporting Integration Manager BME


November 2019 – Juni 2021

Aanleiding voor de opdracht

De Europese distributieactiviteiten van CRH werden op 31 oktober 2019 verkocht aan Blackstone en gingen vanaf die datum verder als Building Materials Europe (“BME”). BME moest vanaf dat moment een eigen hoofdkantoor vormen en alle processen draaiende houden, om zelfstandig verder te bouwen aan de toekomst. Group Reporting was nog niet bemenst met medewerkers.

 

Ruben over de opdracht

“Een mooie reporting integration opdracht: van overnemen van rapportages en rapportagesysteem van CRH, via migratie van het systeem naar eigen servers en uiteindelijk volledige vervanging van het systeem door een nieuw tool: Tagetik. En daarnaast allerlei zaken die bij groepsrapportage komen kijken. Een interessante en leerzame periode in een dynamische omgeving.”

 

Opdrachten

Ruben kreeg de opdracht ervoor te zorgen dat het wekelijkse en maandelijkse rapportageproces voortgang bleef behouden binnen BME, het budgetrapportageproces te coördineren, en de noodzakelijke voorbereidingen te treffen voor het eerste jaarrekeningproces. Een leuke periode met veel financieel-inhoudelijke en systeem-technische uitdagingen om de eerste rapportagedata goed in het rapportagesysteem te krijgen (Exsion Reporting).

Daaropvolgend kwam de migratie van de rapportage-omgeving van de CRH-servers naar eigen servers en het overnemen van het technische applicatiemanagement van het systeem. Dankzij een goede planning en uitvoering – waarin datamigratiechecks hoge prioriteit kregen – werd dit een vlekkeloos verlopen migratietraject. Verder werd ondersteuning gevraagd vanuit Business Control om enkele belangrijke management rapportages op te zetten, omdat de expertise bij Business Control ontbrak.

Medio 2020 werd gestart met de vervanging van het rapportagesysteem door uiteindelijk Tagetik. Ruben werd gevraagd aan het projectteam deel te nemen. Hij heeft een groot deel van het bouwen van het Tagetik-datamodel op zich genomen, startend met de vernieuwing van de rapportage Chart of Accounts, en veel andere dimensie-informatie. Hierbij werd samengewerkt met de externe implementatiepartner (PwC), het Business Control team, en vertegenwoordigers van de OPCO’s binnen Europa. Als voorbereiding op de validatie van het systeem door alle stakeholders, nam Ruben deel aan het testen van de gebouwde functionaliteiten van het syteem.

BME besloot dat drie jaar historische data geconverteerd moest worden naar Tagetik. Een complexe klus gezien de omvang van de datamodellen van Exsion en Tagetik, de uiteenlopende opzet ervan, en de beperkte kennis van alle processen in Tagetik bij het BME-team. De conversie werd door het centrale team opgepakt en uiteindelijk door alle OPCO’s gevalideerd. Uiteindelijk is BME live gegaan met Tagetik twee maanden na de oorspronkelijk beoogde (en zeer ambitieuze) datum. Een grote (team)prestatie om een dergelijk complexe implementatie af te ronden binnen 6 maanden na de selectie van het systeem.

Bij de go-live waren essentiële managementrapporten gebouwd en getest, zodat deze op tijd beschikbaar waren voor de OPCO’s tijdens het eerste rapportageproces. Na implementatie hielp Ruben de rapportages te verfijnen en ontwikkelde hij verschillende trainingen voor BME Tagetik, en heeft hij deze verzorgd voor nieuw geacquireerde deelnemingen.

 

Wouter Nieuwendijk, opdrachtgever bij BME

“Ruben is een kundige collega, zowel IT-technisch als financieel, die goed eerst nadenkt en dan pas doet, resulterend in structuur en efficiënte uitvoering van werkzaamheden. Daarnaast is hij een prettig persoon die goed binnen een team past.”

Copyright © 1967-2023 Hotel des Finances --- Design by F-Work.nl