Tags


Op deze pagina geef ik mijn ervaringen weer aan de hand van tags. De beschrijving is onderverdeeld in de volgende categorieën:

 

Industriekennis


IT Alliander ICT (2010-2011), Nuon ICT (2007-2008), TomTom (2003-2004 – in die periode nog primair een softwareontwikkelingsbedrijf), Getronics (nu KPN, 2000-2001), UvA-IC (2001-2002), als accountant bij pwc (1986-1999): ICL (nu Fujitsu), Getronics (nu KPN), Olivetti (nu Getronics, dus KPN), Bentley Systems, diverse IT-startups.
Kabel en telecom LGI CIO (2011-2012), UPC Nederland Revenue Assurance (2009), als accountant bij pwc (1986-1999): Unisource (Nederland, Zweden, Spanje), diverse Telco-startups.
Retail Euretco (2013-2014), Maxeda (2007).
Energie Alliander (2010-2011, 2008-2009), Nuon (2007-2008).
Bouw(-materialen) CRH (2015-2016).
Logistiek DHL Exel Supply Chain (contractlogistiek, 2005-2006).

Controlling


Forecasting en budgettering, verschillenanalyse met werkelijke cijfers, verschillenfollow-up acties, signalering van trends, analyse van balansposten, etc CRH (2015-2016, geacquireerde landen), Euretco (2013-2014, geconsolideerd), LGI (2011-2012, afdeling), DHL Exel Supply Chain (2005-2006, vestigingen), TomTom (2003-2004, geconsolideerd), UvA-IC (2001-2002, afdeling).
Control op primaire processen, zoals toetsen of bestellingen binnen budget vallen, CAPEX toetsing. In grote mate bij DHL Exel Supply Chain (2006-2007) en TomTom (2003-2004), in beperkte mate bij Euretco (2014-2015) en LGI (2012-2013).
Opzet en werking van administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB) Euretco (2013-2014), LGI (2011-2012), UPC Nederland (2009), DHL Exel Supply Chain (2005-2006), TomTom (2003-2004), UvA-IC (2001-2002), als accountant bij pwc (1986-1999, beoordeling en toetsing als integraal onderdeel van de controle).
Ondersteuning commerciële besluitvorming (prijsstelling bij contractonderhandelingen) DHL Exel Supply Chain (2005-2006).
Ondersteuning bij investeringsbeslissingen ANWB/Logicx (2014-2015), LGI (2011-2012), DHL Exel Supply Chain (2005-2006), TomTom (2003-2004).
Customer profitability analysis (analyse winstgevendheid per klant; o.b.v. activity based costing) DHL Exel Supply Chain (2005-2006).

Verander- en verbeterprojecten


Systeemimplementaties en -wijzigingen Euretco (2013-2014, afronding implementatie rapportage- en consolidatiepakket, als projectleider), LGI (2011-2012, implementatie Oracle Project Accounting en Oracle Time & Labour, als gebruiker, implementatie projectmanagementtool, als financial control vertegenwoordiger), Alliander (2008-2009, verbeteringen SAP HR/uitrol SAP ESS, als projectleider), Nuon (2007-2008, verbeteringen SAP PS/implementatie SAP BW, als projectleider), DHL Exel Supply Chain (Oracle implementatie, als gebruiker), TomTom (2003-2004, afronding implementatie Navision diverse modules, als projectleider), Getronics (2000, implementatie SAP FI/CO, als teamleider).
Procesinrichting en -wijzigingen Bij alle systeemimplementaties en -wijzigingen hebben zich wijzigingen in processen voorgedaan, welke vanuit mijn rol begeleid dienden te worden.Daarnaast betrokken geweest bij procesaanpassingen in mijn projecten bij SNS Reaal (2004-2005, IFRS implementatie), TomTom (2003-2004, evaluatie en verbetering administratieve organisatie), UvA-IC (2001-2002, evaluatie en verbetering administratieve organisatie).
Organisatiewijzigingen en reorganisaties De volgende opdrachten kenden aspecten van (re)organisatie: Nuon (2007-2008, overdracht taken aan shared services), DHL Exel Supply Chain (2005-2006, oprichting shared services en overdracht taken), TomTom (2003-2004, financieel management in extreme groei).
Integraties In de volgende opdrachten stond integratie centraal of was het een significant onderdeel van de opdracht: CRH (2015-2016, integratie van acquisitie in rapportageprocessen van CRH), ANWB/Logics (2014-2015, ontwikkelen business case voor integratie financiële afdelingen), Euretco (2013-2014, integratie van financiële afdelingen en processen na overname).
Kostenbesparingen In alle controlling rollen, zowel financial control als business control, zijn identificeren en initiëren van kostenbesparingen integraal onderdeel van het takenpakket. Bij Alliander (2009-2010) was de opdracht om het IT-kostenbesparingsprogramma te managen.
Verbetering maandrapportages Euretco (2013-2014, geconsolideerd), LGI (2011-2012, afdeling), DHL Exel Supply Chain (2005-2006, vestigingen), TomTom (2003-2004, geconsolideerd), UvA-IC (2001-2002, afdeling).
Overige projecten UPC Nederland (2009, implementatie Net Promoter Score (NPS), onderdeel van Customer Experience project, business vertegenwoordiger).

Reporting


Maandrapportages: opstellen en/of coördineren, en bespreken met management Euretco (2013-2014, geconsolideerd), LGI (2011-2012, afdeling), DHL Exel Supply Chain (2005-2006, vestigingen), TomTom (2003-2004, geconsolideerd), UvA-IC (2001-2002, afdeling).
Stakeholderrapportages (RvC, aandeelhouders, banken, kredietverzekeraars) Euretco (2013-2014).
KPI-rappotage: invoeren Euretco (2013-2014).
Jaarrekening: opstellen en/of coördineren, inclusief accountantscontrole Euretco (2013-2014, groep en deelnemingen), TomTom (2003-2004, groep), Hotel des Finances (2000-heden, groep en deelnemingen).
IFRS Update trainingen (2005-heden), Maxeda (2007, IFRS implementatie), Achmea (2005, implementatie), Nyenrode Business University (2005, docent IFRS), SNS Reaal (2004-2005, IFRS implementatie), TomTom (2003-2004, IFRS jaarrekening).
US GAAP LGI (2011-2012, vooral CAPEX/OPEX afwegingen).
Nederlandse verslaggevingsregels Euretco (2013-2014, circa 20 jaarrekeningen), Finsens ABCM (2002-2003, circa 30 jaarrekeningen), Hotel des Finances (2000-heden, circa 30 jaarrekeningen), als accountant bij pwc (1986-1999, circa 20 jaarrekeningen).
Position papers: schrijven en afhandelen met accountants Euretco (2013-2014, in kader van de jaarrekening), Maxeda (2007, in kader van IFRS implementatie), SNS Reaal (2004-2005, in kader van IFRS implementatie).

Accounting en consolidatie


Accounting / grootboekadministratie DHL Exel Supply Chain (2005-2006, manager), TomTom (2003-2004, manager).
Maandafsluiting Euretco (2013-2014, aansturing overall proces), LGI (2011-2012, bepalen maandresultaat), DHL Exel Supply Chain (2005-2006, bepalen maandresultaat), TomTom (2003-2004, bepalen maandresultaat), UvA-IC (2001-2002, bepalen maandresultaat).
Consolidatie CRH (2015-2016), Euretco (2013-2014), Eureko/Achmea (2005), TomTom (2003-2004), pwc (1986-1999).

Belastingen


Vennootschapsbelasting Nederland: fiscale winstbepaling, verliesverrekening, belastinglatenties, deelnemingsvrijstelling, tax rulings, aansturing van c.q. overleg met belastingadviseurs Euretco (2013-2014, diepgaande ervaring), alle controlling rollen (2000-2012, functionele kennis en ervaring ten behoeve van opstellen van de cijfers), als accountant bij pwc (1986-1999, functionele kennis en ervaring ten behoeve van controle van de cijfers).
Vennootschapsbelasting internationaal perspectief Beperkte ervaring: identificatie mogelijke issues, afhandeling bij tax afdelingen; zie ook transfer pricing.
Omzetbelasting NL Alle controlling rollen (2000-2014, functionele kennis en ervaring ten behoeve van opstellen van de cijfers), als accountant bij pwc (functionele kennis en ervaring ten behoeve van controle van de cijfers).
Omzetbelasting internationaal perspectief TomTom (2003-2004: met name internetverkopen).
Transfer pricing: opzet en onderhoud transfer pricing policy Euretco (2013-2014).

Corporate Finance


Acquisities en desinvesteringen Solon Corporate Finance (2002, information memoranda), als accountant bij pwc (1986-1999: due diligence (zowel buyer als vendor), veel ervaring).
Ondernemingsfinanciering Euretco (2013-2014, beperkte ervaring).
Werkkapitaalmanagement Alle controlling rollen (2000-2014, als controllers-verantwoordelijkheid).
Copyright © 1967-2023 Hotel des Finances --- Design by F-Work.nl