Drijfveren


Drijfveren zijn de motor van ons gedrag, en zijn dus belangrijk om te kennen. De voornaamste conclusies uit een bij mij afgenomen werkgerelateerde-drijfverenanalyse zijn hieronder weergegeven.

Mijn meest in het oog springende drijfveer is de intellectuele drijfveer. Ik bezit een ware passie voor intellectuele uitdagingen. Ook weten om het weten, zelfs weten als doel op zich. Dit is er ook de reden van dat ik het interessant vind om bijvoorbeeld in IFRS regelgeving te duiken. Altijd scherp, altijd met een cognitieve houding: wat zit er onder, wat zit er achter? Altijd vragen stellen. Ik voel me als een vis in het water in zeer complexe omgevingen, voor de kick van het snappen en uiteenrafelen. Ik ben een zeer actieve probleemoplosser.

In termen van prominentie is mijn tweede drijfveer de praktische drijfveer. Daardoor ben ik zeer productief. Ik wens te worden beloond voor bereikte resultaten, creëer graag win-win situaties, en reageer goed op competitie en uitdagingen.

Mijn individualistische drijfveer is mijn derde werkgerelateerde drijfveer. Ik kan goed mijn standpunten verdedigen, maar sta zeker open voor argumenten.

Mijn sociale en traditionalistische drijfveren treden beduidend minder op de voorgrond.

Copyright © 1967-2023 Hotel des Finances --- Design by F-Work.nl